2011`ci ildən Microsoft`da imtahanı dayandırılmış imtahanlar

Feb 01 2011 Dərc etdi, , bax Xəbərlər

2011`ci ildən Microsoft`da imtahanı dayandırılmış imtahanlar

Designing, Implementing, and Managing Microsoft Systems Management Server 2003 Exam 70-089

Planning, Implementing, and Maintaining a Software Asset Management (SAM) Program Exam 70-123

Designing a Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) Solution Exam 74-131

Deploying a Portal Solution with Microsoft SharePoint Products and Technologies Exam 74-132

Customizing Portal Solutions with Microsoft SharePoint Products and Technologies Exam 74-133

Pre-Installing Microsoft Products and Technologies Exam 74-134

Developing E-Business Solutions Using Microsoft BizTalk Server 2004 Exam 74-135

Developing Microsoft Office Solutions Using XML with Office Professional Edition 2003 Exam 74-137

Planning and Building a Messaging and Collaboration Environment using Microsoft Office System and Microsoft Windows Server 2003 Exam 74-138

Deploying Business Desktops with Microsoft Windows Server 2003 and Microsoft Office 2003 Exam 74-139

Microsoft Office Live Communications Server 2005 – Implementing, Managing, and Troubleshooting Exam 70-262

Planning, Deploying, and Managing an Enterprise Project Management Solutions Exam 70-281

Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization Exam 70-285

Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Exam 70-350

Bura rəy göndərə bilmərsiniz, rəylər bağlıdır