Həzrəti Əli (ə)

Jan 26 2011 Dərc etdi, , bax İSLAM

Həzrəti Əli (ə) Cəməl savaşında Həsənlə (ə) Hüseyni (ə) döyüşə buraxmır. Çünki onlara xətər toxunacağından və imamət nəslinin kəsiləcəyindən ehtiyat edirdi. İmam bayrağı o biri oğlu Muhəmməd ibn Hənəfiyyəyə verib, onu döyüşün ön cəbhəsinə göndərir. Münafiqlər fürsəti qənimət bilib, Muhəmmədə belə deyirlər: «Görürsənmi, atan səni sevmir. O biri iki oğlunu qoruyur, səni isə ölümün ağzına atır».

Muhəmməd fitnəkarlara belə cavab verir: «Həsənlə Hüseyn atamın iki gözüdür, mən isə vuran qoluyam. İnsanın gözlərinə təhlükə gələndə, əlini qabağa verib gözlərini qoruyar. Ona görə atam məni döyüşə yollayıb ki, onun iki gözünü qoruyum».

Bura rəy göndərə bilmərsiniz, rəylər bağlıdır